Winnaars van de Dataprijs 2020

Open als het kan, gesloten als het moet

Met het credo ‘Open als het kan, gesloten als het moet’ verwelkomde Luyben de opkomst van de FAIR-data en meer in het algemeen de Open Science-bewegingen als transformerend in het domein van wetenschappelijk en academisch onderzoek.

Ook andere factoren om open onderzoeksgegevens te cureren werden door Luyben in zijn keynote over de Europese Open Science Cloud genoemd, zoals bewustmaking, het opbouwen van vaardigheden en de menselijke factor.

Na de key note was er tijd voor zeven interactieve parallelsessies, georganiseerd door RDNL-partners en onderzoeksdataexperts uit het Nederlandse datalandschap. Net als bij vorige edities was de grote finale van het evenement dit jaar de prijsuitreiking waarbij de winnaars van de drie categorieprijzen werden bekendgemaakt en de gelegenheid kregen om te spreken over hun bekroonde datasets.

Winnende datasets 2020

Zowel de Nederlandse Dataprijs als de aanmoedigingsprijzen zijn waardevolle erkenningen van de bijdragen van onderzoekers aan hun eigen vakgebied en aan het principe van FAIR-data. Hoewel er veel routes zijn om FAIR-datamanagement te beoefenen, had elk van de winnaars na de toekenning van de prijs de gelegenheid om enkele van de ‘achter de schermen’ details over hun onderzoeks- en datamanagementpraktijken te delen in een korte toespraak. De winnaars van de Dataprijs 2020 op een rij: 

  • Categorie sociale en geesteswetenschappen: 17e eeuwse kranten, Nicoline van der Sijs, Instituut voor de Nederlandse Taal & Delpher van de Koninklijke Bibliotheek
  • Categorie exacte en technische wetenschappen: STORM, Nadia Bloemendaal, Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Categorie medische en levenswetenschappen: CoronaWatchNLJonathan de Bruin en CoronaWatchNL community, Universiteit Utrecht

De winnaars van de aanmoedigingsprijzen 2020 op een rij: 

  • Categorie sociale en geesteswetenschappen: MyMovez Project,het MyMovez Team, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Categorie exacte en technische wetenschappen: The Orchid Flowers dataset, Diah H. Apriyanti, datamanagement & Biometrics Group, Faculteit EEMCS, Universiteit Twente
  • Categorie medische en levenswetenschappen: SPI-BIRDS, Marcel Visser en Antica Culina, NIOO-KNAW

Enthousiaste winnaars

Een aantal van de winnaars sprak over hoe het winnen van deze prijzen hen en hun teams in staat zal stellen om de datasets (nog) meer FAIR te maken.

Nicoline van der Sijs van het Instituut voor de Nederlandse Taal en Delpher van de KB-Nationale Bibliotheek van Nederland won in de categorie geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Zij benadrukte de waarde en potentie van het combineren van FAIR-datapraktijken met Citizen Science binnen de crowdsourced research database van getranscribeerde 17e eeuwse kranten. Ze sprak haar dank uit aan de tientallen vrijwilligers die het delen van de gegevens mogelijk hebben gemaakt.

Nadia Bloemendaal, onderzoeker bij het Instituut voor Milieukunde van de Vrije Universiteit van Amsterdam, wiens dataset STORM de Nederlandse Dataprijs won in de categorie exacte en technische wetenschappen gaf aan dat “…het prijzengeld zal worden gebruikt om een interactieve website te bouwen waar gebruikers het risico van een tropische cycloon voor elke plaats ter wereld kunnen visualiseren“.

Jonathan de Bruin en zijn team, gevestigd aan de Universiteit Utrecht, zijn de winnaars van de Nederlandse Dataprijs in de categorie Medisch en levenswetenschappen voor het CoronaWatchNL project. De Bruin zegt zich aangemoedigd te voelen ‘…om aanbevelingen te doen voor het creëren van een FAIR-dataset in crisissituaties, die gecombineerd kunnen worden met de nieuwste inzichten uit Research Data Management, Open Science en Citizen Science‘, zodat data op een FAIR, snelle en transparante manier gepubliceerd kunnen worden als de tijd dringt.

Ook de winnaars van de Incentive-prijzen waren zeer enthousiast. Antica Culina van het Nederlands Instituut voor Ecologie gaf aan, dat het prijzengeld zal worden gebruikt om onderzoekers van over de hele wereld te helpen bij het vinden en delen van gegevens over wereldwijde vogelpopulaties. Winnaar in de categorie exacte en technische wetenschappen, Diah H. Apriyanti van de Universiteit Twente, ontving de aanmoedigingsprijs voor de Orchid Flowers dataset. Promovenda Apriyanti gaf aan dat zij “…deze aanmoedigingsprijs zal gebruiken om verder onderzoek te doen naar de identificatie van orchideeënbloemen“. In haar dankwoord merkte Apriyanti op dat de prijs gedeeld wordt met haar begeleiders en collega’s van de Data Management en Biometrie Groep van de Faculteit EEMCS van de Universiteit Twente. De winnaar in de categorie sociale en geesteswetenschappen was het MyMovez-team van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dr. Thabo van Woudenberg merkte namens het team achter de dataset op dat “de aanmoedingsprijs het belang aantoont van het openlijk beschikbaar stellen van data. In de toekomst willen we deze data nog toegankelijker maken voor de jeugd, ons belangrijkste publiek.”

Met dank aan

Het feestelijke evenement werd officieel afgesloten door juryvoorzitter Luyben en de hoofdorganisator Heidi Berkhout van DANS met een warm woord van dank aan alle deelnemers, juryleden, winnaars en RDNL-partners.

Meer informatie

Klick op de afbeeldingen hieronder om door de keynote toespraak presentatie van Profesor Luyben en van de parallel sessie heen te bladeren in een webbrowser.

       

Meer informatie, zoals links naar opnames van het event, staan op deze webpagina