Als nationale coalitie van data-archieven bevordert RDNL het duurzaam archiveren en hergebruiken van onderzoeksdata

RDNL-partnerevent en uitreiking Dataprijs 2020 groot succes

november 19, 2020

Met aandacht voor de verschillen tussen Open en FAIR data en de nieuwe aanmoedigingsprijzen, werd tijdens het RDNL-event op 18 november jongstleden, aan zes open en inspirerende datasets een prijs uitgereikt, erkenning gevend aan de inspanningen ‘achter de schermen’ die nodig zijn om de FAIR-dataprincipes te realiseren.

Op 18 november 2020 is de Nederlandse Dataprijs, ingebed in het partnerevenement Together we share, voor de 6e keer uitgereikt door Research Data Netherlands (RDNL). De Dataprijs is een erkenning voor een onderzoeker of onderzoeksgroep die extra bijdragen levert aan de wetenschap door onderzoeksdata beschikbaar te stellen voor (aanvullend) onderzoek. Uit 44 inzendingen werden drie winnaars van de Nederlandse Dataprijs en drie winnaars van aanmoedigingsprijzen gekozen. 

Namens RDNL heeft juryvoorzitter prof. dr. Karel Luyben (Rector Magnificus Emeritus en Nationaal Coördinator Open Science) de winnaars beloond met een Dataprijs 2020-sculptuur en € 5.000. De winnaars van de aanmoedigingsprijzen ontvingen € 1.000 om de dataset (meer) toegankelijk te maken.