Als nationale coalitie van data-archieven bevordert RDNL het duurzaam archiveren en hergebruiken van onderzoeksdata

Privacyverklaring

Research Data Nederland (RDNL) vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens RDNL verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

Over RDNL
RDNL is een samenwerkingsverband van 4TU.ResearchData, DANS en SURFsara. Met deze coalitie, die ook voor andere partijen open staat, bundelen deze partijen hun krachten op het gebied van duurzame data-archivering. RDNL is bereikbaar via info@researchdata.nl.

Soort persoonsgegevens
RDNL legt persoonsgegevens vast voor het versturen van digitale mails, voor het verzorgen van de cursus Essentials for data support en voor het organiseren van evenementen (zoals de Nederlandse Dataprijs). De volgende persoonsgegevens worden hiervoor aan RDNL verstrekt: naam, adres, woonplaats, e-mailadres en organisatienaam. Geregistreerde personen kunnen zich uitschrijven door een mail te sturen naar info@researchdata.nl.

Doeleinden
RDNL verwerkt persoonsgegevens alleen indien hier toestemming voor is gegeven. Alle relaties zijn altijd in de gelegenheid om deze toestemming weer in te trekken. De verwerking van deze persoonsgegevens door RDNL is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
RDNL beveiligt uw persoonsgegevens om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. In gevallen waar sprake is van archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Indien hier sprake van is zal RDNL conform de AVG passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw rechten te beschermen.

Verstrekking aan derden
RDNL verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien hiertoe een wettelijke verplichting of grondslag, zoals bedoeld in artikel 6 AVG, voor aanwezig is. Voor het versturen van de mailings wordt de online tool MailChimp gebruikt.

RDNL-website
De RDNL-website wordt gehost en onderhouden door de TU Delft volgens het beveiligingsbeleid en de procedures van TU Delft. Beveiligingsmaatregelen zijn onder meer Secure Sockets Layer (SSL)-encryptie bij het verzamelen of overdragen van gevoelige informatie. SSL-codering is ontworpen om de informatie onleesbaar te maken voor iedereen behalve wij. Deze beveiligingsmaatregel wordt ingeschakeld wanneer u de ongebroken sleutel of het gesloten slotsymbool onderaan uw browservenster ziet of naast de URL van de website in de adresbalk. Het is de verantwoordelijkheid van al onze medewerkers om te voldoen aan alle informatiebeveiligings- en privacybeleid. Meer informatie vindt u online

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. RDNL adviseert u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

Uitoefening van uw privacyrechten
U kunt een verzoek bij RDNL indienen ter uitoefening van de volgende rechten:

  • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
  • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
  • Recht op rectificatie en/of aanvulling van uw persoonsgegevens
  • Recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens
  • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Recht van bezwaar
  • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

Functionaris voor gegevensbescherming
Mocht u vragen en/of klachten hebben over de waarborging van uw privacy binnen RDNL dan kunt u zich wenden tot RDNL via info@researchdata.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door RDNL,  zoekt RDNL graag samen met u naar een oplossing. Wanneer dit niet tot een gewenst resultaat leidt, dan heeft u op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
RDNL kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van RDNL worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de AVG en de daaruit vloeiende privacyregels. 

Cookies
RDNL maakt gebruik van cookies voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website en om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken.

Contactgegevens
Research Data Nederland
info@researchdata.nl
researchdata.nl

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 oktober 2018.