Please select a page template in page properties.

Nieuws en Agenda

Blijf op de hoogte van Research Data Netherlands via het nieuwsoverzicht en de agenda.

Nieuws

Portable Antiquities of the Netherlands, BBMRI-omics en OpenINTEL winnaars van de Dataprijs

Portable Antiquities of the Netherlands, BBMRI-omics en OpenINTEL winnaars van de Dataprijs

28 November 2018

De Nederlandse Dataprijs gaat dit jaar naar Portable Antiquities of the Netherlands, BBMRI-omics en OpenINTEL Active DNS Measurements. De prijzen werden 28 november door NWO-voorzitter Stan Gielen uitgereikt, tijdens het succesvolle event ‘Celebrating Data! What’s next?’.

De Nederlandse Dataprijs kent drie categorieën en daarmee drie winnaars. 

PAN: een uniek online platform

Portable Antiquities of the Netherlands (PAN), een uniek online platform dat archeologische vondsten van burgers beschikbaar stelt voor de wetenschap, is winnaar in de categorie humaniora en sociale wetenschappen. De jury oordeelde als volgt: “PAN bouwt bruggen tussen amateurs en de professionele archeologie en is een schoolvoorbeeld van de manier waarop citizen science de wetenschapspraktijk kan veranderen en verbeteren. De data zijn op een voorbeeldige manier gecureerd en via linked open data beschreven en ontsloten. Vele duizenden vondsten van amateurarcheologen worden op deze manier voor de wetenschap beschikbaar gesteld en dat leidt ook al daadwerkelijk tot belangrijke nieuwe wetenschappelijke inzichten over de (pre)historie van onze voorouders.” 

De prijs is overhandigd aan Stijn Heeren.

BBMRI-omicseen unieke samenwerking

Winnaar in de categorie medische en levenswetenschappen is BBMRI-omics, een unieke samenwerking van alle academische centra in Nederland gericht op moleculaire big data voor het ontdekken van ziektemechanismen en biomarkers. Uit het juryrapport: “De dataset geeft een nieuwe dimensie aan het gebruik van data in de medische wetenschap. Het team heeft al veel ingezet op kennisoverdracht en is van plan dit in de toekomst nog meer te doen. De data worden continue verbeterd en aangevuld. Sinds 2014 zijn de ruim 60 publicaties al meer dan 2.500 keer geciteerd, waaronder artikelen in toptijdschriften als Nature, Nature Genetics, Science, Genome Biology en Nature Communications. Het is een unieke samenwerking tussen de Nederlandse onderzoekscentra met biobanken. BBMRI-omics heeft aangegeven het prijzengeld in te gaan zetten voor een training om nog meer onderzoekers optimaal gebruik te laten maken van BBMRI-omics. Een hartstikke goed initiatief dat de jury van harte toejuicht!” 

De prijs is overhandigd aan Bas Heijmans.

OpenINTEL: een buitengewoon originele dataset

In de categorie exacte en technische wetenschappen komt OpenINTEL Active DNS Measurements als winnaar uit de bus. Een project waarin langdurig dagelijks de toestand van het internet Domain Namen System wordt geregistreerd en een haast realtime beeld ontstaat van ons internet. De jury was onder de indruk van de rijkdom van deze dataset waarmee meer dan 60% van alle domeinen op de wereld in kaart gebracht wordt. Een buitengewoon originele dataset dat zich ook door het live karakter met dagelijkse updates vanaf 2015, onderscheidt van andere inzendingen. Een prachtig voorbeeld ook van hoe de samenwerking tussen onderzoekers en instellingen zoals SIDN en SURFnet tot impact op wetenschap kan leiden. 

De prijs is overhandigd aan Roland van Rijswijk-Deij.

Alleen maar winnaars

De winnaars zijn naar huis gegaan met een sculptuur en € 5.000 om de dataset toegankelijk(er) te maken. Naast de mooie woorden voor de winnaars sprak de juryvoorzitter namens de jury ook zijn waardering uit voor de bijdragen van alle genomineerden, aan het beschikbaar maken en delen van onderzoeksdata voor aanvullend of nieuw onderzoek.

De Nederlandse Dataprijs 

De Nederlandse Dataprijs geeft waardering aan een onderzoeker of onderzoeksgroep die extra bijdraagt aan de wetenschap door onderzoeksdata beschikbaar te maken voor nieuw of aanvullend onderzoek. De prijs is een initiatief van DANS. Inmiddels is de organisatie in handen van Research Data Netherlands (RDNL), een samenwerkingsverband tussen 4TU.Centre for Research Data, DANS en SURFsara.

Event Celebrating Data! What’s next? 

De Dataprijs werd dit jaar uitgereikt tijdens het event Celebrating Data! What’s next? Onderzoekers, dataondersteuners en datastewards kregen deze dag aangeboden door Research Data Netherlands (RDNL), Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM), Werkgroep Research Data van het samenwerkingsverband van universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek, Netherlands Federation of UMCs Data4LifeSciences en het Nationaal Platform Open Science. De presentaties van de parallelsessies van deze dag worden zo spoedig mogelijk op de website van RDNL geplaatst. 

Meer informatie

Meer informatie over de Dataprijs staat op de website van RDNL

Foto: De winnaars van de Dataprijs 2018 van links naar rechts: Bas Heijmans, Roland van Rijswijk-Deij en Stijn Heeren. Credits: Bart van Vliet.