Please select a page template in page properties.

Nieuws en Agenda

Blijf op de hoogte van Research Data Netherlands via het nieuwsoverzicht en de agenda.

Nieuws

BoschDoc, AHCODA-DB en OpenML winnaars Dataprijs 2016

BoschDoc, AHCODA-DB en OpenML winnaars Dataprijs 2016

09 November 2016

De Nederlandse Dataprijs gaat dit jaar naar BoschDoc (humaniora en sociale wetenschappen), AHCODA-DB (medische en levenswetenschappen) en OpenML (exacte en technische wetenschappen). Deze prijzen zijn uitgereikt door de juryvoorzitter van de Nederlandse Dataprijs 2016, prof. dr. José van Dijck (president KNAW). De winnaars zijn naar huis gegaan met een Dataprijs 2016 sculptuur en € 5.000 om de dataset toegankelijk(er) te maken.

Tijdens de uitreiking op 9 november werden de onderzoekers van de dataset BoschDoc de winnaars in de categorie humaniora en sociale wetenschappen. Van Dijck sprak vol lof over BoschDoc, een dataset met geschreven bronnen tot 1800 over de laatmiddeleeuwse schilder Jheronimus Bosch. In de toelichting van het juryoordeel werd de toegankelijkheid van de data onderstreept: “Dit indrukwekkende initiatief maakt het voor een groot publiek mogelijk op eenvoudige wijze kennis te nemen van de historische bronnen”. In het juryoordeel speelde ook het erfgoedbelang van de data mee. “Deze dataset vergroot de uitstraling van het Nederlandse culturele erfgoed naar het buitenland. Ook spelen de onderzoekers in op de wereldwijde belangstelling voor de schilder door de bronnen zowel in het Nederlands als in het Engels en Spaans aan te bieden. Door de verbinding met de tentoonstelling over Bosch in 2016 heeft BoschDoc  een groot publiek kennis laten maken met wetenschap en dat verdient de Dataprijs!”
“De verifieëerbaarheid van dit historisch materiaal is voor ons van groot belang. Er wordt een heleboel onzin over Jheronimus Bosch verteld en wij vonden het belangrijk om wat er bekend is van zijn werk aan de wereld te tonen. We zijn dan ook buitengewoon trots dat we gewonnen hebben”, aldus de drie BoschDoc winnaars A.M. Koldeweij, L.Scholten en R.C. Hage.
 
AHCODA-DB
Winnaar in de categorie medische en levenswetenschappen werd AHCODA-DB. AHCODA-DB stelt de data van gedragstests van genetische muislijnen publiekelijk beschikbaar. “AHCODA-DB is een enorm rijke dataset, van groot belang als aanvulling op reeds verzamelde data, als replicatie, als vergelijking en als voorbereiding op nieuw onderzoek”, aldus José van Dijck.Ook werd de uitstekende interface van AHCODA-DB belicht. De juryvoorzitter benadrukte tevens het nut van data sharing in wetenschappelijke context en de voortrekkersrol hierin van de desbetreffende database. Het vrij beschikbaar maken van zowel gepubliceerde als ongepubliceerde data scheelt veel tijd, geld en spaart in dit geval ook dierenlevens. “Deze dataset is een voorloper en lichtend voorbeeld wat betreft het beschikbaar stellen van dierproefdata. AHCODA-DB is daarom ook een zeer terechte winnaar in deze categorie en zou als voorbeeld kunnen dienen voor andere onderzoeksvelden.”
M.Loos en A.Steenbergen (collega’s van de winnaar B.Koopmans) namen de prijs in ontvangst: “Gedragspatronentests worden altijd gepubliceerd, maar zijn lastig terug te vinden. We zijn blij dat we als commercieel bedrijf kunnen bijdragen aan het beschikbaar stellen van data voor het grote publiek."

OpenML
In de categorie exacte en technische wetenschappen kwam OpenML als winnaar uit de bus. OpenML is een Open Science platform waar experimentele data op het gebied van machine learning algoritmen wordt verzameld.. De jury was zeer te spreken over het brede bereik van de data: het strekt zich uit over verschillende disciplines en wetenschappelijke domeinen. Daarnaast zijn de data volgens de jury uitstekend gedocumenteerd.  De juryvoorzitter: “OpenML is de winnaar, omdat het een goed voorbeeld is van de koppeling tussen data science en de praktijk, en van de brede toepasbaarheid op alle sets waar je machine learning op wilt toepassen”. Ze ging ook in op de  herbruikbaarheid van het platform: “OpenML maakt het hergebruik van honderdduizenden bestaande machine learning experimenten mogelijk voor het beantwoorden van nieuwe onderzoeksvragen”. Duizenden mensen maken dan ook al gebruik van de beschikbare  data van OpenML, zowel binnen het academische veld als in het bedrijfsleven. “Ook daarom kunnen weniet om deze winnaar heen”, aldus de juryvoorzitter.
Prijswinnaar J.Vanschoren benadrukte het belang van open data in zijn dankwoord: "Bij dit project had men eenzelfde idee, namelijk dat data open mogelijk is en niet alleen toegankelijk moet zijn voor grote bedrijven. Het is dan ook heel erg belangrijk dat hier aandacht voor is met de uitreiking van de Dataprijs."

 

Foto (van links naar rechts): winnaars A.M. Koldeweij, L.Scholten en R.C. Hage (BoschDoc), M.Loos en A.Steenbergen (AHCODA-DB) en J. Vanschoren (OpenML). Credits foto: Annemiek van der Kuil

Geen verliezers
Ook dit jaar kent de Dataprijs geen verliezers. De bijdrage van alle negen nominaties aan het beschikbaar maken en delen van hun onderzoeksdata voor nieuw of aanvullend onderzoek werd zeer gewaardeerd door de jury. Naast BoschDoc, AHCODA-DB en OpenML waren zes andere datasets genomineerd.

De Nederlandse Dataprijs
De Nederlandse Dataprijs geeft waardering aan een onderzoeker of onderzoeksgroep die extra bijdraagt aan de wetenschap door onderzoeksdata beschikbaar te maken voor nieuw of aanvullend onderzoek. Er is een prijs voor de humaniora en sociale wetenschappen, de medische en levenswetenschappen en een prijs voor de exacte en technische wetenschappen. De Nederlandse Dataprijs is een initiatief van Research Data Netherlands (RDNL), een samenwerkingsverband tussen 4TU.Centre for Research Data, DANS en SURFsara.

Meer informatie
Meer informatie over de Dataprijs staat op de website van RDNL. Voor vragen kunt u met ons contact opnemen.