Partner worden

De coalitie Research Data Netherlands

RDNL bestaat uit organisaties die primair back-office en technische basisinfrastructuur functies vervullen en die voldoen aan de richtlijnen van de CoreTrustSeal. De coalitie staat open voor andere organisaties die zich engageren voor data stewardship en aan deze voorwaarden voldoen, of bereid zijn daar binnen een gestelde termijn aan te voldoen. 

De focus ligt hierbij op organisaties die een backofficefunctie hebben in het proces van datacuratie en die in bezit zijn van een CoreTrustSeal of een vergelijkbaar kwaliteitskeurmerk. Deze certificering garandeert de duurzame beschikbaarheid van gearchiveerde onderzoeksdata.

Voordelen

De meerwaarde van RDNL is dat de samenwerkende organisaties gezamenlijk een breder terrein kunnen bedienen dan ieder alleen en profiteren van het bundelen van kennis, waardoor we beter in staat zijn de gebruikers te bedienen. Zo zijn we in diverse opzichten complementair, zowel door de vakgebieden die we bedienen, als door de diensten die we aanbieden en de variëteit aan soorten onderzoeksdata waarover we expertise hebben en beschikbaar stellen. 

Als partner van Research Data Netherlands maakt u deel uit van een landelijk netwerk, waarbij interne en externe onderlinge samenwerking centraal staat. Door gebruik te maken van elkaars diensten en competenties wordt overlap voorkomen en de transparantie voor de potentiële gebruiker vergroot. Bovendien gaat toekomstige samenwerking op het gebied van basisinfrastructuur voordelen opleveren op het gebied van vindbaarheid, integratie en uitwisselbaarheid van data, maar ook in financieel opzicht op basis van schaalvoordelen. 

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het partnerschap, of wilt u meer informatie over het verkrijgen van een Data Seal of Approval? Neem dan contact met ons op.