Eerdere winnaars van de Nederlandse Dataprijs

2016

Categorie humaniora & sociale wetenschappen

       BoschDoc R.C. Hage, A.M. Koldeweij , Radboud Universiteit
BoschDoc is een database waarin alle bekende geschreven bronnen tot 1800 over de schilder Jheronimus Bosch zijn verzameld, waardoor wetenschappers en andere geïnteresseerden hier op eenvoudige wijze kennis van kunnen nemen.

Categorie medische & levenswetenschappen

       AHCODA-DB B.Koopmans, Sylics
AHCODA-DB stelt de data van gedragstests van genetische muislijnen publiekelijk beschikbaar en is daarmee een lichtend voorbeeld op het gebied van het delen van proefdierdata.

Categorie exacte & technische wetenschappen

       OpenML J. Vanschoren, Technische Universiteit Eindhoven
OpenML verzamelt experimentele data op het gebied van machine learning algoritmen uit verschillende disciplines en wetenschappelijke domeinen, waardoor deze data gebruikt kunnen worden om nieuwe onderzoeksvragen te beantwoorden.

2014

Categorie humaniora & sociale wetenschappen

       Nederlandse Liederenbank Louis Grijp, Meertens Instituut
De Nederlandse Liederenbank is een goed gestructureerde database van circa 170.000 Nederlandse liederen van de Middeleeuwen tot de 20e eeuw. Binnen de digital humanities wordt de Liederenbank gebruikt voor literair-, muziek-, godsdienst-, algemeen historisch en etnologisch onderzoek.

Categorie exacte & technische wetenschappen

       DINED Johan Molenbroek, TU Delft
DINED is een database met meetgegevens over de variatie van menselijke vorm en afmetingen. Met deze kennis en statistieken over anatomie wordt voorkomen dat men bij ontwerpen uitgaat van het misverstand dat zoiets bestaat als een gemiddelde mens.

2012

Categorie humaniora & sociale wetenschappen

       Political Mashup Maarten Marx, Universiteit van Amsterdam
Political Mashup is een zoekmachineproject dat zich richt op het doorzoekbaar maken van grote hoeveelheden politieke data, met als belangrijkste voorbeeld de gehele ‘Handelingen der Staten-Generaal’ van 1814-2011.

Categorie exacte & technische wetenschappen

        OpenEarth Thijs Damsma, Gerben de Boer en Mark van Koningsveld, Deltares
OpenEarth is een opensource-instrument dat data, modellen en tools voor waterbouwkundige projecten opslaat en deelt. Voorheen bleef deze data vaak ongebruikt, dankzij OpenEarth kunnen latere projecten erop voortbouwen.

2010

(Geen categorieën)

       Historische Steekproef Nederland Kees Mandemakers, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Historische Steekproef Nederland (HSN) is een representatieve steekproef van bijna 80.000 personen die tussen 1812 en 1922 in Nederland zijn geboren. De HSN-database maakt onderzoek mogelijk op het gebied van de Nederlandse geschiedenis en demografie.